EOP For IOS - Học ngoại ngữ trực tuyến

Phiên bản: 1.1.1
Cập nhật: 20/10/2018
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 13.48MB
Nhà phát hành: HaGm
Yêu cầu: androind 5 trở lên


Eop là ứng dụng hỗ trợ học tiếng anh trên nền tảng androind, hỗ trợ mọi vấn đề về học tập, chuyển từ nền tảng web về giao diện di động trực quan

Hình ảnh:


 

Tính năng:

* Rèn luyện các kĩ năng

- Nghe 

- Nói

- Đọc 

- Viết

Giúp các bạn có thể tự tin giao tiếp cũng như rèn luyện thêm kiến thức về ngoại ngữ sau quá trình học tập trên lớp

Giao diện của ứng dụng rất trực quan, dễ dàng ssuwr dụng và phù hợp cho nhứng ai cần kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành sát với thực tế.

taifull.net