ExifTool - Chỉnh sửa các thông tin về ảnh, audio và video

Phiên bản: 11.78
Cập nhật: Dec. 5, 2019
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 4.47MB
Nhà phát hành: Phil Harvey
Yêu cầu: Windows, MacOS and Unix systems.


ExifTool cung cấp chế độ dòng lệnh để viết, đọc và chỉnh sửa thông tin meta được chứa bởi các tập tin hình ảnh, audio và video.

Phần mềm này hỗ trợ nhiều loại khác nhau của siêu dữ liệu, nhiều loại định dạng file khác nhau, ghi chú sản xuất của nhiều máy ảnh kỹ thuật số của các hãng khác nhau. Người dùng cũng có thể sử dụng ExifTool để đổi tên các thư mục, tự động sao lưu các hình ảnh, tổ chức đầu ra thành các nhóm,...

taifull.net