Laban Key - Rose Themes

Phiên bản: 1.0
Cập nhật: 3/3/2016
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 2.9MB
Nhà phát hành: Zalo Group
Yêu cầu: Android 2.3 trở lên


Bộ chủ đề (theme) bàn phím Rose lãng mạn sử dụng trên bàn phím Laban Key - Gõ tiếng Việt.

Hình ảnh:


    

**Bạn vui lòng cài đặt Laban Key để dùng các chủ đề này.**
Cài đặt LabanKey tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vng.inputmethod.labankey

Các chủ đề bàn phím hỗ trợ thêm bao gồm:
- Laban Rose I
- Laban Rose II
- Laban Rose III

taifull.net