MWG - Mobile World Group

Phiên bản: 2.0.9.5
Cập nhật: 13/08/2019
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 18MB
Nhà phát hành: The Gioi Di Dong Mobile
Yêu cầu: Android 4.4 trở lên
Ứng dụng dành cho nhân viên Tập đoàn Thế giới di động - MWG

Hình ảnh:


TÍNH NĂNG MỚI

- Nâng cấp app MWG mới
- Sửa lỗi chụp hình bảo hành
- Sửa lỗi lấy vị trí giao hàng
- Sửa lỗi notify cho thiết bị android 9
- Tối ưu ứng dụng

taifull.net