NowDriver - Now.vn Driver

Phiên bản: 9.31
Cập nhật: 05/12/2019
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 24MB
Nhà phát hành: Foody Corp
Yêu cầu: Android 4.1 trở lên
TÍNH NĂNG MỚI + Thêm cảnh báo khi tài xế báo "quán đóng cửa" sau khi quán đã xác nhận đơn + Cải thiện chức năng Rút tiền + Sửa lỗi và cải thiện chức năng đang có

Hình ảnh:


      

Các chức năng chính:
- Nhận và xử lý đơn hàng
- Theo dõi thu nhập cho các đơn đã hoàn thành
- Nhận thông báo từ Gofast và các bộ phận khác
- Quản lý thông tin cá nhân

taifull.net