NSS OPS - Dịch vụ công trực tuyến

Phiên bản: 7.1.5
Cập nhật: 10/08/2019
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 15MB
Nhà phát hành: NewSaigonSoft Corp
Yêu cầu: Android 5.0 trở lên


TÍNH NĂNG MỚI fix bugs Đăng ký thủ tục Liên kết ứng dụng trực tuyến Liên kết ứng dụng Công chức

Hình ảnh:


      

NSS OPS là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ Người dân, Doanh nghiệp và Tổ chức trong việc:
- Tra cứu thủ tục hành chính
- Tra cứu kết quả hồ sơ bằng số biên nhận
- Tra cứu kết quả hồ sơ bằng cách quét mã QR
- Theo dõi được tình trạng giải quyết hồ sơ
- Góp ý
- Hướng dẫn

 

taifull.net