QR Scanner Pro - Quét mã vạch siêu nhanh

Phiên bản: 1.3
Cập nhật: 13/08/2018
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 2.9MB
Nhà phát hành: Appy Junction
Yêu cầu: androind 5 trở lên


QR Scanner Pro là một ứng dụng tốt nhất để quét bất cứ ai Qr và mã vạch

Hình ảnh:


    

QR Scanner Pro là một ứng dụng tốt nhất để quét bất cứ ai scan Qr và mã vạch. Sử dụng máy ảnh điện thoại thông minh của bạn làm Mã Qr và máy quét mã vạch. QR Scanner Pro apk là trình quét mã Qr thân thiện và nhanh nhất và thân thiện nhất hoặc Máy quét mã vạch trong Google Playstore. dễ sử dụng. nó không giới hạn quét bất cứ ai qr hoặc mã vạch. không giới hạn của nó và hoàn toàn miễn phí của nó. Bạn có thể sử dụng QR Scanner pro cho Weblink, Marketting, Tải xuống liên kết vv Giao diện người dùng của nó là cơ bản và đơn giản để sử dụng. nó không khó sử dụng.

Tính năng, đặc điểm:
- Giao diện người dùng đơn giản.
- Không quảng cáo (100% Adfree).
- Nhanh và Lite.
- Hỗ trợ thiết bị tối đa.
- Chia sẻ với bạn bè của bạn

  

taifull.net