ROM OPPO A1k - CPH1923

Phiên bản: CPH1923EX_11_A.21
Cập nhật: 18/09/2019
Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 1.95GB
Nhà phát hành: OPPO
Yêu cầu: OPPO A1k (CPH1923)


Vui lòng chọn đúng bản rom để đảm bảo máy hoạt động tốt nhất

Phiên bản:                         CPH1923EX_11_A.21

Dung lượng:                      1,95GB

Ngày phát hành:                2019-09-18

1/ Cập nhật bản vá bảo mật tích hợp Android 08/2019 , cải thiện bảo mật hệ thống
2/ Thêm tùy chọn cho phép gỡ cài đặt phương thức nhập TouchPal
3/ Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và tăng cường sự ổn định của hệ thống

taifull.net