Zentertain Ringtone Maker for iOS - Công cụ tạo nhạc chuông cho iPhone

Sử dụng: Miễn phí
Dung lượng: 7.1 MB
Lượt tải: 414
Nhà phát hành: Zentertain
Yêu cầu: iOS 4.0 or later


[Có thể bạn cần] Zentertain Ringtone Maker for iOS là ứng dụng tạo nhạc chuông một cách dễ dàng từ các bài hát trên thiết bị iPhone/iPad.

Hình ảnh:

Zentertain Ringtone Maker for iOS - ảnh 1
Zentertain Ringtone Maker for iOS - ảnh 2
Zentertain Ringtone Maker for iOS - ảnh 3

Giới thiệu

Zentertain Ringtone Maker for iOS là ứng dụng tạo nhạc chuông một cách dễ dàng từ các bài hát trên thiết bị iPhone/iPad.

Nếu sử dụng iOS 5, người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh text, Tweet, âm thông báo, âm báo Mail, âm Calendar và âm Reminder.

Tính năng chính:

  • Dễ dàng điều khiển thời gian bắt đầu của bài hát
  • Cường độ tăng và giảm
  • Lưu nhạc chuông nhanh
  • Ghi âm bất kỳ âm thanh nào và chuyển thành nhạc chuông 

Minh Lộc

download.com.vn